Abonelik Oluşturma

Abone Bilgileri

Abonenin türünü belirtir.

Adres Bilgisi

Abonenin adres bilgisi

Numara Bilgisi

Tanımlama işlemleri

Abone Bilgi / Tercihleri

Bilgi alma işlemleri

Aktivasyon İşlemi

Belge işlemleri
Adım 1 - 5